ทำไม "เครื่องฟอกอากาศ" ถึงสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน ?


ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

หากมีคำถามเกิดขึ้นว่า ทำไมปัจจุบัน เครื่องฟอกอากาศถึงมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ?


แอดมินจะพาทุกท่านไปค้นหาคำตอบ ..

กับ ข้อมูลที่รวบรวมในหลากหลายประเด็น ที่ทำให้เครื่องฟอกอากาศในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน และ ส่งผลให้ความต้องการเครื่องฟอกอากาศสูงขึ้นอีกด้วย ..


Fact โลกของเรา ..

โลกของเรามีชั้นของบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ชั้นของบรรยากาศดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละอองไอน้ำ และเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ


ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิเจน และชั้นของบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีความหนาเพียง 5 - 6 กม. เท่านั้น ซึ่งปกติจะมีส่วนประกอบ ของก๊าซต่างๆ ค่อนข้างคงที่ และเมื่อโลกของเรามีปริมาณก๊าซต่างๆ นี้คงที่ เราจะถือว่า โลกมีอากาศบริสุทธิ์

แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีปริมาณของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในบรรยากาศ " มากเกินไป "

เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า อากาศเสีย หรือ มลพิษทางอากาศ

*กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


บทความทางการแพทย์ จากสาขาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้นาสิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุว่า

"มลพิษในอากาศ" (air pollution) หมายถึง ภาวะของอากาศที่มีสารมลพิษเจือปนอยู่ในปริมาณ และเป็นระยะเวลา ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ สารมลพิษดังกล่าว อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ อาจอยู่ในรูปของก๊าซ หยดของเหลว หรืออนุภาคของแข็งก็ได้ สารมลพิษในอากาศที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ได้แก่ ฝุ่นละออง สารตะกั่ว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นต้น

สารมลพิษที่ปะปนอยู่ในอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันได้แก่

- ก๊าซโอโซน มีฤทธิ์กัดกร่อน ก่อให้เกิดการระคายเคืองตา และเยื่อบุระบบทางเดินหายใจ เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก และปอด ทำให้ความสามารถของปอดในการรับก๊าซออกซิเจนลดลง อาจเกิดโรคหืด โดยเฉพาะในเด็ก และมีอาการเหนื่อยง่าย และเร็ว ในคนชรา และคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง หรือโรคหืด จะมีอาการมากขึ้นกว่าเดิม

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไป จะมีปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือด ทำให้เลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย และหัวใจทำงานหนักขึ้น หากได้รับก๊าซนี้ในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน และจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีผลต่อระบบการมองเห็น และผู้ที่มีอาการหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เมื่อหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไป จะทำให้มีอาการกำเริบขึ้นได้

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเยื่อบุตา ทำให้เกิดการแสบจมูก, หลอดลม, ผิวหนัง และตา เมื่อหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปมาก จะกัดกร่อนเยื่อบุ และอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ หากได้รับเป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เป็นโรคจมูก และหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้

- สารอินทรีย์ระเหยง่าย มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ โดยทำให้เกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง นอกจากนี้สารบางชนิดเป็นสารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และเสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง เช่น เกิดจากการเผาขยะมูลฝอยที่มีพลาสติกปน

- ฝุ่นละออง เป็นมลพิษในอากาศที่เป็นปัญหาหลักในโลก รวมถึงประเทศไทย และชุมชนขนาดใหญ่ จากการวิจัยพบว่าฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอด ทำให้เกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง และฝุ่นละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่น โดยก่อให้เกิดการแพ้ และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได้

นอกจากมลพิษทางอากาศในปัจจุบันแล้ว เรายังกำลังเผชิญกับ เชื้อไวรัส และแบคทีเรีย บทความของ Zero Covid Thailand ระบุว่า ในตอนนี้ทั้ง WHO และ CDC ออกมาระบุแล้วว่า "โควิดแพร่ทางอากาศได้"

(อ่านเพิ่มเติมบทความ : เครื่องฟอกอากาศ กับ COVID-19 )


มลพิษ และ เชื้อไวรัส ในอากาศ .. ส่งผลกระทบ และทำให้เกิดปัญหา

ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปตามกาลเวลา เราอยู่ยุคที่สังคมและประชากรขยายตัวมากขึ้น ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดมลภาวะสูงขึ้น เช่น การเผาไหม้จากโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ควันและไอเสียจากยานยนต์ ฝุ่นละออง หรือก๊าซมลพิษทางอากาศอื่นๆ


จากข้างต้น จะเห็นได้ว่า มลพิษต่างๆ ดังกล่าว ทำให้มีผลกับระบบทางเดินหายใจได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ และกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ ผู้สูงอายุ และเด็ก รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด


ในปัจจุบัน ประเทศไทยก็กำลังประสบปัญหากับมิลพิศทางอากาศสูงขึ้นอย่างมาก จากบทความข้อมูล Rocket Media Lab ระบุว่า รายงานของ State of Global Air ว่าในปี 2019 มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับ PM2.5 ในประเทศไทยสูงถึง 32,200 ราย และในรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2021 พบจำนวนผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในประเทศไทย สูงถึง 7,795,677 ราย และในส่วนของกรุงเทพมหานคร จากรายงานของ Rocket Media Lab พบว่าในปี 2021 ที่ผ่านมา ..

คนกรุงเทพฯ สูดฝุ่นพิษ PM2.5 เทียบได้กับ การสูบบุหรี่ถึง 1,261 มวนเลยทีเดียว
ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก WHO ยังระบุว่า ปัจจุบันมลพิษทางอากาศในบรรยากาศเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุด เป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคระบบทางเดินหายใจ และเป็นปัญหาที่แพร่หลายและก่อให้เกิด ปัญหาในเกือบทุกประเทศ

นอกจากปัญหามลพิษที่ยากจะหลีกเลี่ยงแล้ว ..

ภาวะโรคระบาด COVID-19 กับการยืนยันที่ว่า เชื้อ COVID-19 นี้ มีการแพร่ทางอากาศได้เป็นหลัก .. ทำให้มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดจากการแพร่จากคนสู่คน ผ่านทางฝอยละอองจาก จมูกหรือปาก ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม และเราจะสามารถรับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปได้ง่ายมาก


คำแนะนำทางการแพทย์ ในการป้องกัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางมลพิษ และเชื้อไวรัสในอากาศ

คำแนะนำโดยสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมลพิษและเชื้อโรคนั้น คือ การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเขม่าควัน ฝุ่นละออง และมลพิษประเภทก๊าซต่างๆ และหากต้องการป้องกันในระดับการกรองก๊าซและแบคทีเรีย ควรหาซื้อหน้ากากอนามัยที่มีแผ่นกรองขนาดละเอียด หรือแผ่นกรองแบบผงถ่านคาร์บอนเพื่อดักจับก๊าซไม่ให้เข้าสู่ระบบหายใจได้

อีกคำแนะนำ คือ การหลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีมลพิษและเชื้อโรค รวมไปถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งตามหน่วยงานต่างๆก็มีการจัดมาตรการ Work from Home เพื่อลดความหนาแน่นของคนในองค์กร ลดการระบาดของเชื้อ มากไปกว่านั้นการลดการเดินทาง ยังสามารถช่วยสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัยจจัยหนึ่งในการเกิดมลพิษไอเสียทางรถยนต์อีกด้วย

แต่จากที่กล่าวมานั้น การหลีกเลี่ยงเพื่ออาศัยหรือแยกตัวมาอยู่ในห้องหรือบ้าน อาจจะสามารถหลีกเลี่ยงการรับมลภาวะได้ในระดับหนึ่งก็จริง .. แต่หากว่าการใช้ชีวิตในห้องที่มีการหมุนเวียนหรือการถ่ายเทของอากาศไม่ดีพอ ก็อาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน


" เครื่องฟอกอากาศ " กับ ระบบฟอกอากาศบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ อีกทางเลือกในการแก้ปัญหามลพิษ และเชื้อไวรัส

การปรับอากาศภายในห้องให้บริสุทธิ์ ด้วยเครื่องฟอกอากาศ เป็นทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบัน

ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

หากใครเคยได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบ สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือประเทศที่พัฒนาแล้วทางด้านอุตสาหกรรม จากการสำรวจของหลายๆแหล่งที่มา พบว่าประเทศเหล่านี้มีอัตราการใช้เครื่องฟอกอากาศสูง และสูงขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


ยกตัวอย่างประเทศพัฒนาในแถบเอเซีย อย่างประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่เคยพบปัญหาฝุ่นละองเกินค่ามาตรฐานในระยะเวลานาน รายงานของเดือนตุลาคมปี 2017 ฮ่องกงประสบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน รัฐบาลฮ่องกง รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ 400 คน และกว่า 190,000 คนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากปัญหาฝุ่นละออง ทำให้ฮ่องกงเริ่มมาตรการกำจัดฝุ่นละอองอย่างจริงจัง เช่น การติดตั้งระบบกรองอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนถนนบายพาส หรือ รวมถึงรณรงค์สถานที่ภาครัฐมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศภายในอาคาร


อีกหนึ่งประเทศเกาหลีใต้ ที่เรามักจะเห็นประชากรของประเทศใส่แมสกันอย่างแพร่หลาย เพราะค่าฝุ่นของเมืองหลวงกรุงโซลมีค่าฝุ่นที่สูงมาก จนยอดขายเครื่องฟอกอากาศ และหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยบทความจาก Brand Inside ระบุข้อมูลว่า Emart หนึ่งในค้าปลีกชั้นนำของเกาหลีใต้สำรวจพบว่า ยอดขายหน้ากากอนามัยของปี 2019 ภายในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึง 458% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนเครื่องฟอกอากาศนั้นเพิ่มขึ้นถึง 414% ซึ่งการเพิ่มขึ้นขนาดนี้ทำให้ยอดขายนั้นเทียบเท่ากับ 95% ของยอดขายทั้งหมดในเดือนมีนาคมของปี 2018

ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

และในประเทศไทยเอง ช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน เกิดภาวะฝุ่นควันพิษสูงเกินค่ามาตรฐาน รวมถึงปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้กรมควบคุมมลพิษ มีการนำร่องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อลดมลพิษPM2.5 และหลังจากที่องค์การ WHO ได้ออกมาระบุว่า COVID-19 มีการลอยในอากาศได้นาน การรับเชื้อจึงสามารถติดต่อผ่านระบบหายใจได้ โดยการสูดเอาละอองลอยที่ปนเปื้อเชื้อไวรัสเข้าไป ซึ่งแพทย์หลายๆท่าน เช่น รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล ระบุแนะนำว่า ควรใช้ระบบการกรองอากาศมีการไหลเวียนของอากาศ โดยผสมผสานกันระหว่างการใช้ HEPA filter, ระบบการสร้างไฟฟ้าสถิต, และการใช้แสงยูวี ในการฆ่าเชื้อโรค


เครื่องฟอกอากาศ สำคัญกับชีวิตประจำวันหรือไม่

จากข้อมูลหลายด้านข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ชีวิตประจำวันตอนนี้ของเราต้องเผชิญและเสี่ยงกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งมลพิษทางอากาศของโลก และ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเลี่ยงได้ยาก

ดังนั้น เครื่องฟอกอากาศที่ดี ก็มีประโยชน์และส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงที่จะได้รับมลพิษและเชื้อโรค ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอน

ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ

(อ่านเพิ่มเติมบทความ : เครื่องฟอกอากาศที่ดี ควรเลือกจากอะไรบ้าง, ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศ )

ดู 210 ครั้ง