top of page

Airgle ได้รับความไว้วางใจจาก คลินิกทันตแพทย์พจนีย์


คลินิกทันตแพทย์พจนีย์ คลินิกทำฟันชื่อดังในจังหวัดหนองคายปิดชั่วคราว ตั้งแต่ช่วง 22 มีนาคม 2020 จนถึง 4 พฤษภาคม 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19


คลินิกทันตกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เนื่องจากมีการสัมผัสช่องปากโดยตรง และยังมีละอองฝอยน้ำลายจากอุปกรณ์ทำฟัน โดยคุณหมอพจนีย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์โรคระบาดทั้งในปัจจุบัน และ ในอนาคต เช่นเครื่องดูดน้ำลาย เครื่องตรวจวัดไข้ เครื่องอบฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด

โดยคุณหมอทำการติดตั้ง Airgle รุ่น AG600 ที่มี HEPA เกรดการแพทย์ H14 และ Titanium Pro UV สามารถปล่อยรังสี UVC ความเข้มข้นแสงสูงถึง 254 นาโนเมตร เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสให้อากาศภายในคลินิก เพราะ นอกจากละอองฝอยที่เกิดจากอุปกรณ์ทำฟัน ยังมีละอองฝอยไวรัสจากการไอ และ การพูดปกติ


หรือแม้แต่แอร์ติดผนังที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามา โดยอาจมีไวรัส ไรฝุ่น และ มลพิษปะปนอยู่ ซึ่ง

Filter ของแอร์ปกติ ไม่สามารถกรองไรฝุ่นขนาดเล็ก และเชื้อไวรัสได้


ภายในคลินิกทันตแพทย์พจนีย์ทำการติดสติ๊กเกอร์ Clean Air Zone จาก Airgle เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นบริเวณที่ได้รับการฟอกอากาศแล้ว


บนสติ๊กเกอร์ Clean Air Zone ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า Airgle ผ่านการรับรองจาก US FDA, AHAM, Ozone Free ฯลฯ คนไข้ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าสถานที่ใดๆที่มีสติ๊กเกอร์นี้อยู่ได้รับการฟอกอากาศ และ ฆ่าเชื้อโรค จากผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศระดับ Medical GradeAirgle เป็นแบรนด์เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการรับรองจากองค์การความปลอดภัยระดับโลกมากมาย เช่น US FDA รวมทั้งวัสดุ และ วิธีการกำจัดเชื้อโรคตรงตามที่ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) กำหนด


ทั้งหมดนี้ทำให้ Airgle มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคใน สถานพยาบาลมากกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไป


เรียนรู้เพิ่มเติม : www.airglethailand.com/


ดู 171 ครั้ง

Comments


bottom of page