top of page

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบริษัท: บริษัท คลีแอร์ กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด
 • ที่อยู่: 110/9 หมู่3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • อีเมล์: info@cleairgroup.co.th
 • เบอร์โทรศัพท์: 02-147-1488
โอนเงินฝากธนาคาร/ บริการผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคาร
 • ชื่อบัญชี: บริษัท คลีแอร์ กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด
 • เลขบัญชีธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (0221) สาขาบางใหญ่-นนทบุรี : 221-430069-7
 • กรุณาแจ้งโอนเงินและแนบสลิปการโอนเงินมาที่อีเมล์/หรือ ไลน์ เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง

เช็ค
 • ในกรณีจ่ายชำระด้วยเช็คจำเป็นต้องขีดคร่อม พร้อมระบุคำว่า ACCOUNT PAYEE ONLY บนหน้าเช็ค พร้อมระบุจ่ายชื่อ "บจ. คลีแอร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)" เท่านั้น
 • กรุณาไม่ส่งเงินสด หรือ เช็คเงินสดมาทางไปรษณีย์ หากเกิดการสูญหายบริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี
ชำระด้วยบัตรเครดิต MasterCard / Visa / Amex
 • สามารถจ่ายชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สำนักงานของเรา
 • สามารถโทร หรือ อีเมล์หาเราเพื่อแจ้งการชำระด้วยบัตรเครดิตแบบออนไลน์
บริการชำระผ่าน Paypal
 • กรณีต้องการชำระผ่าน Paypal สามารถโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล์ หาเราเพื่อแจ้งขอลิงค์การชำระเงิน
 • อีเมล์หรือไลน์หาเราเพื่อแจ้งการตรวจสอบการทำธุรกรรมของคุณเพื่อความถูกต้อง
บริการจ่ายชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
 • สามารถขอคิวอาร์โค้ดในการจ่ายชำระเงินได้ผ่านช่องทางไลน์/หรือ อีเมล์ และเปิดแอพมือถือเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านล่าง)
 • กรุณาแจ้งโอนเงินและแนบสลิปการโอนเงินมาที่อีเมล์/หรือ ไลน์ เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง
Airgle TH qr code payment.jpg
bottom of page