top of page

เครื่องฟอกอากาศ กับ COVID-19

หลายๆ ท่าน อาจยังสงสัยว่า เครื่องฟอกอากาศสามารถช่วยฆ่าเชื้อโควิดในอากาศได้จริงหรือไม่ ?

วันนี้แอดมินขอนำเนื้อหาจากข้อมูลการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยนักวิจัยปฏิบัติการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหามาให้ทุกท่านเข้าใจการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ กับ COVID-19 ให้เห็นภาพแบบง่ายๆ กันค่ะ


เรามาทำความเข้าใจการแพร่กระจายของ COVID-19 กันค่ะ

อย่างที่เราทราบกันว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 มีอนุภาคขนาดที่เล็กมากๆ ซึ่งเวลาที่เชื้อจะแพร่กระจายต้องมีการอาศัยละอองฝอยเป็นตัวนำ ผลการศึกษาในประเทศจีนมีการเก็บตัวอย่างอากาศในโรงพยาบาลอู่ฮั่น พบละอองที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 มีขนาด 0.25-1.0 ไมครอน ซึ่งรูปแบบของละอองฝอยที่เชื้ออาศัยอยู่ และทำให้เกิดการติดเชื้อได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ

เครื่องฟอกอากาศ

1. ละอองฝอยขนาดใหญ่ มาจากการไอ จาม หรือพูด ละอองฝอยแบบนี้มีขนาดใหญ่ แขวนลอยในอากาศได้ไม่นานก็จะตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ แต่การติดเชื้อจากละอองฝอยขนาดใหญ่นี้ จะมาจากระยะห่างระหว่างผู้ติดเชื้อ กับ ผู้รับเชื้อ อยู่ใกล้กันมาก ผู้รับได้รับละอองเชื้อเข้าไปในขณะที่ยังไม่มีการระเหยไป หรือตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ เรียกลักษณะการติดเชื้อแบบนี้ว่า 'droplet infection'


2. ละอองฝอยขนาดเล็ก มาจากละอองฝอยขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วน้ำหรือของเหลวได้ระเหยออกไป จนทำให้ละอองลดขนาดเล็กลงมาก จึงสามารถแขวนลอยในอากาศได้นานขึ้น ผู้รับเชื้อได้รับผ่านการหายใจเอาละอองไอเข้าสู่ร่างกาย เรียกลักษณะการติดเชื้อแบบนี้ว่า 'airborne infection' ซึ่งเชื้อที่ถูกแขวนลอยในละอองขนาดเล็กนี้ สามารถอยู่ในอากาศได้ถึง 3 ชั่วโมง และหากตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ สามารถอยู่ได้นานถึง 72 ชั่วโมง


3. ละอองฝอยที่ตกลงสู่พื้นผิวต่างๆ แล้วผู้รับเชื้อมาสัมผัสพื้นผิวดังกล่าวแล้วไปสัมผัสกับบริเวณใบหน้าที่สามารถนำพาเชื้อเข้าสู่ภายในร่างกายได้ เรียกลักษณะการติดเชื้อแบบนี้ว่า 'contact infection'


ที่นี้เรามาทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องฟอกอากาศกัน

เครื่องฟอกอากาศมีหลายระดับ ตั้งแต่การกรองอากาศบริสุทธิ์ทั่วไป จนไปถึงการกรองในระดับที่ทางการแพทย์เลือกใช้ ซึ่งระบบการทำงานเครื่องฟอกอากาศก็มีหลากหลายแบบ เช่น เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต เครื่องฟอกอากาศแบบไอโอนิค เครื่องฟอกอากาศที่ใช้แผ่นกรอง หรือเครื่องฟอกอากาศที่ใช้แบบผสม

เครื่องฟอกอากาศ

ซึ่งหากพูดถึงเรื่องเชื้อโควิด -19 แล้ว แอดมินขอเน้นไปที่เครื่องฟอกอากาศที่มีเกรดระดับการกรองเชื้อ SARs CoV-2 ได้กันดีกว่า ขอแนะนำเครื่องฟอกอากาศที่มีงานวิจัยว่าช่วยยับยั้งเชื้อ SARs CoV-2 ได้ คือ

  • เครื่องฟอกอากาศแบบ PCO (Photo Catalytic Oxidation)

  • เครื่องฟอกอากาศแบบ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)

  • เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter)


เครื่องฟอกอากาศแบบ PCO (Photo Catalytic Oxidation) การทำงานของเครื่องฟอกนี้ คือ มีการใช้สารคะตะลิสต์ นำมาทำปฏิริยากับแสง (Photocatalyst) เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมทั้ง SARS-CoV-2 ได้ เช่น การนำไทเทเนียมไดออกไซด์ มากระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ภายใต้สภาวะที่มีแสงยูวี ซึ่งงานวิจัยพบว่า สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย รวมทั้ง SARS-CoV-2 ได้ แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีผลการทดลองที่ทดสอบในสถานที่ทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่ภายในห้องแล็บ ซึ่งจะมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและมีผลต่อความสามารถของเครื่องฟอกอากาศแบบ PCO เช่น ความชื้นในอากาศ ก๊าซมลพิษอื่น ๆ เป็นต้น

เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศแบบ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) การทำงานของเครื่องฟอกนี้ คือ การใช้แสงยูวี (Ultraviolet) นำมาใช้ในการฆ่าเชื้อหรือทำให้เชื้อหมดฤทธิ์ ทั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรียและรา ซึ่ง สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (USEPA) จำแนกให้ใช้ UVGI ในที่พักอาศัยได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การฆ่าเชื้อที่แขวนลอยในอากาศ เช่น เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้แบบที่ติดหลอดยูวี

2. การทำความสะอาดที่พื้นผิว จะนิยมใช้ในระบบปรับอากาศระบายอากาศรวมของอาคาร โดยใช้หลอดยูวีฉายรังสีไปที่พื้นผิวที่อาจมีเชื้อเกาะอยู่

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศแบบ HEPA HEPA หรือที่ย่อมาจากคำว่า High Efficiency Particulate Air Filter จัดเป็นแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ทำมาจากเส้นใยขนาดที่เล็กจำนวนมากสามารถกรองและดักจับอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ไม่ต่ำกว่า 99.97% โดย องค์กร CDC แนะนำให้เลือกใช้เครื่องฟอกอากาศประเภทนี้ช่วยในเรื่องของการยับยั้งเชื้อโรคได้อีกทาง

เครื่องฟอกอากาศ

สรุปแล้ว .. เครื่องฟอกอากาศ ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้จริงหรือไม่
อ้างอิงจากข้อมูลการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยนักวิจัยปฏิบัติการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (USEPA) ได้มีการตอบข้อสงสัย ว่า ..

" การใช้เครื่องฟอกอากาศอย่างเหมาะสม สามารถช่วยลดละอองที่มีไวรัสอยู่ภายในบ้านได้ แต่อย่างไรก็ดีการใช้เครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ ซึ่งสามารถพิจารณาการใช้ระบบกรองอากาศแบบ HEPA และ การใช้ระบบฆ่าเชื้อในอากาศ UVGI ร่วมกันด้วย " 
เครื่องฟอกอากาศ

อีกทั้ง CDC แนะนำให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น

1. การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

2. การเว้นระระยะห่าง

3. การระบายอากาศให้มีอากาศใหม่ ถ่ายเทอยู่ตลอดเวลา

4. การทำความพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่มีการใช้ร่วมกันกับผู้อื่น

5. การล้างมือทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรมขอบคุณแหล่งที่มา เรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 โดยนักวิจัยปฏิบัติการจัดการคุณภาพอากาศในอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

MORE DETAIL : AIRGLE WEBSITE

สั่งซื้อได้ที่ : Airgle eshop | Retail stores | Corporate purchase

ดู 77 ครั้ง

Comments


bottom of page