top of page

Airgle ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็กเล็ก


หลายปีที่ผ่านมา ผู้คนให้ความสนใจกับมลพิษทางอากาศจากภายนอก แต่ลืมให้ความใส่ใจกับมลพิษทางอากาศจากภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ปิด ที่มีเด็กเล็กชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียนอนุบาล


องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ระบุว่า เด็กหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่ และ อยู่ใกล้พื้นดินมากกว่า ทำให้รับอนุภาคและมลพิษทางอากาศ ที่ตกตะกอนลงมาสู่พื้นดินโดยตรง

ถึงแม้โรงเรียนอนุบาลจะมีการทำความสะอาดทุกวัน แต่มลพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน โดย เฉพาะกับเด็กเล็ก ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ และอาจจะยังไม่รู้วิธีการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค รวมถึงการ ไอ และ จามโดยไม่ปิดปาก

ทำไม Airgle จึงปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก ?


นวัตกรรม กรอง 3 ชั้น ด้วย HEPA Filter เกรดการแพทย์ ระดับ H14 ดักจักอนุภาคได้ถึง 0.003 ไมครอน แน่นอนว่ารวมถึงไวรัส และ แบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อเด็ก


Carbon Filter ดูดซับควัน สารระเหย ที่เป็นอีกตัวการทำลายระบบทางเดินหายใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่


Titanium Pro UV ปล่อย UVC ชนิดเข้มข้น เพื่อย่อยสลายมลพิษที่สะสมอยู่ใน Filter ภายในเครื่องจึงสะอาด อากาศที่ได้รับการฟอกจาก Airgle จึงมั่นใจได้ว่าเป็นอากาศบริสุทธิ์ ปลอดภัยแม้กระทั่งเด็กทารก


นอกจาก Airgle จะมีประสิทธิภาพของ Filter ภายในเครื่องที่ดีเยี่ยมแล้ว เรายังใส่ใจกับรูปลักษณ์ภายนอก ที่ต้องปลอดภัยและสะดวกสบายกับผู้ใช้ในทุกช่วงวัย


Airgle ออกแบบให้อากาศบริสุทธิ์ออกทางด้านหน้า เพื่อไม่ให้ละอองมลพิษในอากาศ ตกตะกอนกลับเข้ามาทางช่องใบพัด ในกรณีที่เครื่องออกแบบให้ลมออกทางด้านบน


ภายนอกเครื่องไม่มีช่องว่างหรือรู เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่น่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น นิ้วของเด็ก หรือ เศษของเล่น เข้าไปติดในช่องใบพัดและมอเตอร์


Airgle เครื่องฟอกอากาศระดับ Medical Grade ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านความปลอดภัยระดับโลกมากมาย และยังได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงแบรนด์สินค้าระดับโลก


'เพราะเราใส่ใจ เราจึงแตกต่าง'


เรียนรู้เพิ่มเติม : www.airglethailand.com/

ดู 62 ครั้ง

Comments


bottom of page