Airgle ถูกเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับ unicef


Airgle ร่วมลงนามในสัญญาระยะยาว 3 ปี กับ unicef เพื่อดูแลคุณภาพอากาศที่ปลอดภัยและสะอาดที่สุดให้กับเด็กใน 190 ภูมิภาคทั่วโลก


unicef คือ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2489 ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ พัฒนา และ ปกป้องสิทธิเด็ก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก

Airgle ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่อง ประสิทธิภาพ วัสดุ การออกแบบ ว่าปลอดภัยแม้กระทั่งเด็ก รวมถึง การบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ


Airgle ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด และ การป้องกันการคุมคามของโรคร้าย เราจึงมั่นใจว่า Airgle คือเครื่องฟอกอากาศที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับทุกเพศทุกวัย แม้กระทั้งเด็กเล็ก
ดู 33 ครั้ง